Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu

1403
0
Paylaş:

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu Gerçekleşti

Aile Çiftçiliği konusuna ve sürdürülebilirliğine ilgi çekmek ve daha yoğun biçimde gündeme getirmek amacıyla 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde, Ankara’da “Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyumda akademisyenler, üretici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, finans sektörü, meslek örgütleri gibi tarım sektörü ve kırsal alan paydaşları bir araya geldi.  

Sempozyumun açılışında bir konuşma gerçekleştiren Düzenleme Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, “2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı”, Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) önerisiyle 22 Kasım 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler 66. Genel Kurulu’nda resmi olarak onaylanmıştır. Birleşmiş Milletler, açlık-yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir gıda güvencesinin sağlanması, kırdan-kente göçün azaltılması ve tarımsal üretim faaliyetlerinin devamlılığı açısından “Aile Çiftçiliği”nin öneminin vurgulanması amacıyla 2014 yılını “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” olarak ilan etmiştir. İklim değişiklikleri, biyoçeşitlilikte azalmalar, gıda fiyatlarında dalgalanmalar, açlık ve yoksulluğun kronik küresel bir sorun haline dönüşmesi, artan enerji ve girdi maliyetleri, su kıtlığı, piyasa sistemlerinin oluşturduğu belirsizlikler ve daha birçok sorun en çok kendine yetmeye ve olanaklar ölçüsünde geçimlik düzeyde de olsa pazar için üretimde bulunmaya çalışan “aile çiftçiliğini” tehdit etmektedir. İşte, bu sorunlara çözüm bulmak ve küresel düzeyde konuya ilgi çekmek amacıyla “aile çiftçiliği” gündeme daha yoğun gelmektedir, getirilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de “aile çiftçiliği yılı” nedeniyle birçok etkinlik düzenlenmektedir. Düzenlemekte olduğumuz bu Sempozyum ile her şeyden önce konu ile ilgili çalışmaların bir arada toplanmasını, tartışılmasını ve kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlamaktayız. Sempozyum, konu ile ilgili paydaşları ulusal düzeyde geniş bir platformda buluşturması açısından önemlidir. Bunların yanı sıra aile çiftçiliğinin, küçük işletmeciliğin kırsal alanda sürdürülebilir-kalıcı olması ve kırsal kalkınmaya da katkı sağlaması açısından ne tür çalışmaların yapıldığı, yapılması gerektiğinin de tartışılması Sempozyumda hedeflenmektedir.” dedi.

Tarımcılar olarak insanoğlunun, tüm canlıların ve gezegenin geleceği için aile çiftçiliğinin önemini ve vazgeçilmezliğini her zaman gündeme getirdiklerini belirten Gülçubuk, “Tarımdan koparılan, kırsaldan ayrılan her birey, kentsel alanlara geldiklerinde veya başka sektörlere kaydıklarında; bazen maden kazalarında, bazen inşaat kazalarında hayatlarını kaybetme uğruna çok zor koşullarda yaşamaktadırlar. Bu nedenle stratejilerimiz, çözüm önerilerimiz ve politikalarımız, kırsalı yerinde tutabilecek, bulunduğu yerde mutlu edebilecek biçimde olmalıdır” dedi. 

Gülçubuk, Sempozyum’un Düzenleme Kurulu’nda yer alan; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, FAO Türkiye Temsilciliği, Ziraat Mühendisleri Odası, KÖY-KOOP Merkez Birliği, OR-KOOP Merkez Birliği, PANKOBİRLİK, ŞEKERBANK ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne destekleri için teşekkür etti.

Sempozyum açılışında; Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Pankobirlik Teftiş Kurulu Başkanı Necmi Kurt, TZOB Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Coşkun,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç birer konuşma gerçekleştirdiler.

Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Akın, Dünya’da ve Türkiye’de Aile Çiftçiliğinin mevcut durumu, sorunları, FAO’nun 2014’ü neden Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı olarak ilan ettiği, FAO’nun bu konuda ortaya koymuş olduğu verileri paylaştığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. 

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen, Yöneticiliğini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK’ın yaptığı, “Aile Çiftçiliği ve Türkiye” konulu panele; TRGM Genel Müdürü Dr. Gürsel Küsek, ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Özden Güngör, KÖY-KOOP Genel Başkanı Yakup YILDIZ, OR-KOOP Genel Başkanı Cafer YÜKSEL, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Veli ÇELEBİ, Kalkınma Bakanlığı-Yerel ve Kırsal Kalkınma Dairesi Planlama Uzmanı İbrahim KUZU, Konya Selçuk Üniversitesi’nden Prof.Dr. Cennet Oğuz panelist olarak yer aldı. 

BM’in 2014’ü Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı olarak ilan ederken, açlık-yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması amacını hedeflediğini belirten Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Göngör, “Doğal kaynakların korunması derken bakıyorum, zeytin alanları tahrip ediliyor, meralarımız yok oluyor ve büyük kuruluşlara peşkeş çekiliyor. Atatürk’ün vasiyeti olan Atatürk Orman Çiftliğinin durumunu herkes görüyor. Köyler bir günde Büyükşehir Yasası ile mahalle oldu. Köy kültürümüz ortadan kalktı. Köylerde genç nüfus kalmadı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın aile çiftçiliğine ciddi bir yaklaşımının var olduğunu görmüyorum. ZMO olarak aile çiftçiliğini gönülden destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz, eğer bu gemiyi batırırsak hep beraber batarız” değerlendirmesinde bulundu.

Panelde konuşan Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, “Açlık ve yoksullukla mücadele, gıda güvenliğinin ve yeterli beslenmenin sağlanması, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, doğal kaynakların yönetimi, çevrenin korunması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın başarılması açısından aile çiftçiliğinin ve küçük ölçekli çiftçiliğin önemine dikkat çekilmesini hedefleyen, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2014 yılını Uluslararası Aile çiftçiliği yılı olarak ilan etti.” dedi.

Kooperatifler Aile Çiftçiliğinin temelidir.

Küresel şirketler gıda ve beslenme konusunda tarladan çatala uzanan süreçte yer alan her aşamaya hakim olmak istediğini belirten Yıldız, “Küçük aile çiftçiliği bitkisel üretim ile hayvancılığın yan yana, birlikte yürüdüğü bir üretim biçimi. Aslında tarım yapmak dediğimiz şey de bu. Gıda, tarım ve hayvancılık birbiri ile ilişkisi olmayan konularmış gibi ele alınamaz. Ülkemizde, çiftçimiz dünyanın en pahalı mazotunu kullanırken, verilen tarım destekleri gelişmiş ülkelerle kıyaslanamayacak kadar düşüktür. Girdi maliyetlerinin çok yüksek oluşu, üreticilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntıların başında gelmektedir.  Üretici tarımdan koparken, kırsal alanı terk eden üreticiyle  birlikte Türkiye’nin hayvan varlığı da hızla düşmüş, kurbanlık hayvan ve saman ithalatı gibi yeni durumlarla karşılaşmıştır. Peki, çözüm nedir? Nerededir? Çözüm, kooperatifleşmektedir. Çünkü kooperatifler aile çiftçiliğinin temelidir. Kooperatif, biyolojik çeşitliliğin ve sağlıklı beslenmenin, gıda güvenliğinin, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamanın  ve sosyal barışın en temel unsurlarıdır.” diye konuştu. 

Dünyanın, 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı’nı ve 2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılını bir bütün olarak kabul ettiğini belirten Orman Kooperatif Merkez Birliği (Or-Koop) Genel Başkanı Cafer Yüksel, “Dünyada ve Türkiye’de büyük bir titizlikle, ilgiyle farkındalık yaratılmasına destek sağlayan bu etkinlikler, kooperatifçilik ve aile çiftçiliği için büyük bir fırsat olmaktadır. Aile çiftçiliği doğası gereği öncelikle kendi ailesini doyurur, fazla ürettiğini ise kooperatifler aracılığıyla tüketiciye sunar. Dünyada gelişmiş ülkelerin gelişmişliğinde de kooperatifler vardır” diye konuştu.

Yüksel, ülkemizde kooperatifçiliğin istenilen seviyede olmadığını belirterek, 2012 yılında, içinde bizimde olduğumuz yüzde 90 mutabakatla hazırlanan Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı’nda yer alan 37 eylemden bir tanesinin bile gerçekleştirilmediğinin de altını çizdi.

Sempozyumun ikinci günü gerçekleşen ve Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şahin’in  yönettiği “Gelecek İçin Aile Çiftçiliği” konulu kapanış Panelinde FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Akın, PANKOBİRLİK Genel Müdürü Taner Taşpınar, Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, ŞEKERBANK Perakende Bankacılık G. Md. Yardımcısı Gökhan Ertürk, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Ali Koç, Ankara Üniversitesi-AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Bülent Gülçubuk panelist olarak yer aldılar.

İki gün süren Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu’nda; 50’den fazla kamu kurum ve kuruluş temsilcisi, üniversitelerden 200’ü aşkın uzman ve akademisyenin katılımıyla, 4 ayrı salonda 70’den fazla nitelikli sunum gerçekleştirildi.

Köy-Koop Denizli Birlik Başkanı Mehmet Varol, ‘’Sürdürülebilir Küçük Aile İşletmeciliği ve Tarımsal Örgütlenme’’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumda şu konu başlıkları öne çıktı:

• Aile çiftçiliği kavramı çok önemli ve bu kavramın derinleştirilmesi, içeriğinin doldurulması gerekiyor,

• Aile çiftçiliği Türkiye’nin meslek ve üretim alanıdır,

• İnsanların ve tüm canlıların gereksinimi için Aile çiftçiliği gereklidir,

• Aile çiftçiliği örgütlenmek durumundadır. Bu örgüt dağınıklığıyla değil, ortak akılla, ortak bir örgüt yaklaşımıyla olması gereklidir,

• Karar vericiler aile çiftçiliği konusunda daha rasyonel, sürdürülebilir politikalar izlemek durumundadır,

• Endüstriyel tarım aile çiftçiliğini tehdit etmemelidir,

• Doğal kaynakların korunmasında aile çiftçiliğinin önemi çok fazladır,

• Aile çiftçiliğinde ve kırsaldan kopan insanların, en düşük ücretten ve sosyal güvenceden yoksun sektörlerde çalışma durumunda kalarak hayatlarında onarılamaz yaralanmalar veya ölümlere yol açmaktadır,

• Sanayi, enerji, turizm politikaları  ve yatırımları aile çiftçiliğini ve tarımı tehdit etmektedir. Bu durumun önüne mutlaka geçilmelidir,

• Aile çiftçiliği yapanlar eğitim, yayın, örgütlenme, yerinde kalkınma konularında mutlaka desteğe gereksinimi duyuyorlar. Bununla ilgili analitik politikaların izlenmesi gereklidir,

• Aile çiftçiliğinin Türkiye’nin vazgeçilmez gerçeği, burada sürdürülebilirlik daha fazla dikkate alınmalı ve buna yönelik alt yapı oluşturulmalıdır.

Sempozyum sonunda Düzenleme Kurulu’nda yer alan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden; Dr. Yener Ataseven, Dr. Özdal Köksal, Uzman Murat Köseçavuş ve Burcu Akdeniz Ekbiç’e teşekkür belgesi verildi.

Paylaş:

Yorum Bırak