“Su Yasasında Çiftçinin Adı Yok”

1498
0
Paylaş:

“Su Yasasında Çiftçinin Adı Yok”

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜSKOOP BİR) Genel Başkanı Halis Uysal, yazılı yaptığı basın açıklamasında; Su Kullanıcı Örgütleri Katılmadan Su  Yönetimi Olmaz” dedi.

TÜSKOOP Genel Başkanı Halis Uysal;” Ülkemiz yarı kurak bir iklim kuşağı içinde yer almaktadır. Son dönemde belirli aralıklarla yaşanan periyodik kuraklıklar iklim değişikliklerinin de etkisiyle daha sık görülmeye başlamış ve bu yıl da zirai üretimimizi yüzde 20 oranında düşürmüştür. Çiftçilerimizin bu dönemleri en az zararla atlatabilmesi için alınması gereken önlemlerin başında  suyumuzun iyi yönetilmesi ve ‘su güvenliği’ nin sağlanması gelmektedir. Sulama Kooperatiflerinin ve su kullanıcı örgütlerinin kurumsal yapılarının hızla daha etkili ve daha verimli duruma getirilmeden su kaynaklarımızı sürdürülebilir olarak yönetemeyeceğimiz açıktır. Ülkemizde Su Yönetimi yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda bazı yönetmelikler ve tebliğler çıkartılmış olup “Su Yasası Taslağı ” da TBMM’ ine sevk edilmek üzeredir. 2013 yılında yayınlanan ” Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında” ki Tebliğ’de Sulama Kooperatifleri Havza Yönetim Heyetlerinin asil üyesi olarak değil de Havza Yönetim Heyeti Başkanınca gerek duyulduğu takdirde çağrılacak bir  kuruluş olarak değerlendirilmiş bir anlamda su yönetiminden dışlanmıştır. 4 Temmuz 2014’de yayınlanan Ulusal Havza Yönetim Strateji’sinde ise su kullanıcı örgütlerinden hiç söz edilmemiştir. Hazırlanan Su Yasasında da Ülkemiz su kaynaklarının yaklaşık % 75 inin kullanıldığı sulama sularının tamamını kullanan su kullanıcı örgütlerinin hiçbirinin ismi yer almamakta suyu en çok kullanan örgütler kanun hazırlanışı ve kapsamından uzaklaştırılmıştır” dedi.

Uysal;” Sulama Kooperatifleri’ ni ve sulama örgütlerini dışlayan bir su yönetimi ile;

1. Entegre ( Bütüncül ) bir su yönetimi olamaz, 2. Katılımcı bir su yönetimi olamaz, 3. AB’nin Su çerçeve Direktifiyle uyumlu olamaz, 4. Uygulamada beklenen sonucu sağlayamaz. Ülkemiz genelindeki 2500 sulama kooperatifi, 300 000 çiftçi ortak ile  1 800 000 nüfus’u temsil ederek  üretim, istidam, göçü önleme gibi birçok alanda çok önemli katkılar sağlamaktadır. Sulama Kooperatiflerin özellikle bizim gibi ülkelerde tarımsal sulama gibi stratejik bir konuda  büyük önem taşıdığı açıktır. Bu nedenle  sulama kooperatiflerinin yaşadığı sorunlardan bir an önce kurtarılması  su yönetiminde daha etkin rol alması gerekir. Aksi taktirde yeraltı ve yerüstü sularımızın verimli kullanılması sadece sözde kalacak ve bunun olumsuz  etkilerini tüm ülke olarak yaşamak zorunda olacağız. Ülkemizdeki verimli su kullanımını teşvik etmek için bütüncül ve sürdürülebilir bir politikaya ihtiyaç vardır. Bu kapsamda çiftçinin tarımsal girdilerinin çiftçi üzerindeki yükü azaltılmalıdır. Çiftçinin ürününün gerçek ekonomik değerine satılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Su Yasası taslağının TBMM ‘deki görüşmelerinde su kullanıcı örgütlerinin havza yönetim ve su tahsis kurullarında daha etkin yer alması için gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Yukarıda belirttiğimiz gerekli önlemler alınmadığı taktirde çiftçilerimiz daha yoksullaşacaktır. Ülkemiz Gıda Güvenliği olmayan ve açlıkla karşı karşıya kalan bir ülke olacaktır. İlgili kesimlerin  ve kamuoyunun bilgilerine sunarız” dedi.

Paylaş:

Yorum Bırak