Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

1115
0
Paylaş:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-11.htm

Paylaş:

Yorum Bırak