FAO’dan Açlık Raporu

1661
0
Paylaş:

FAO’dan Açlık Raporu

FAO’nun yakın zaman önce Dünyada Gıda Güvencesizliğinin Durumu’nun bölgesel eki olma özelliğini taşıyan raporu 16 Haziran 2015 tarihinde, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde kamuoyuyla paylaşıldı. 

FAO Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji, FAO Programlar Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu ve Ankara Üniversitesi eski Rektörü Cemal Taluğ tarafından kamuoyuyla paylaşılan; FAO’nun Avrupa ve Orta Asya’daki gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenme üzerine ilk defa yayınladığı raporu; bölgede beslenme haritasını şekillendiren birden fazla eğilim olduğunu gösteriyor. Gıda güvencesizliğiyle ilgili sorunların kalori ihtiyacından beslenme düzenlerinin kalitesine doğru kayması raporda öne çıkan konular arasında. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu FAO’nun Avrupa ve Orta Asya bölgesi, açlığın sona erdirilmesinde en önde gelen yerlerden biri olmasına rağmen bölgede dengesiz beslenme hala bir sorun olmaya devam ediyor.

Türkiye ise, yetersiz beslenme oranının 1990’lardan beri yüzde 5’in altında seyrettiği ve hem Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin açlık maddesine, hem de Dünya Gıda Zirvesi’nde konulan hedeflere ulaşan ülkelerden biri olma özelliğini taşıyor. 

Açlık oranı yarıya düştü

Yetersiz beslenme oranının yüzde 5’in altında kaldığı Avrasya bölgesinde, açlık oranının yarıya indirilmesini hedefleyen ve uluslararası olarak kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşıldı. Rapora göre; 1990-92’de 9.9 milyon açlık çeken insan varken bugün bölgede 6 milyon daha az insan açlıktan etkileniyor. Bu sonuç, daha zorlu olan ve 2015’e kadar aç insanların mutlak sayısında yarıya düşürülmesini amaçlayan Dünya Gıda Zirvesi Hedefi’ne bölgeyi daha fazla yaklaştırıyor. 

Eski Sovyet ülkelerinin “geçiş durgunluğu” denilen dönemden çıkması ve tüm bölgede gelirlerin istikrarlı şekilde artması, 2000’den bu yana Lizbon’dan Vladivostok’a kadar açlık oranının düzenli olarak azalmasına neden oldu. FAO tahminlerine göre, bölgedeki neredeyse her ülkede nüfusun ortalama kalori seviyesine ulaştığı gözlendi. Bölgede, 2005-07’den beri gelişme göstermesine rağmen açlık oranının hala yüksek olduğu sadece bir ülke var, Tacikistan. 

Rapor; yetersiz beslenme hakkında iyi haberler yerse de, bölgede bulunan hem zengin hem de yoksul ülkelerde mikrobesin yetersizlikleri ve aşırı kiloyla ortaya çıkan dengesiz beslenme sorunu göze çarpıyor. İki olgu da 5 yaş altındaki çocuklarda yaygın, mikrobesin yetersizlikleri büyüme geriliği ve kansızlık gibi sorunlara neden oluyor. Çocuklarda aşırı kilo oranının artması, özellikle eski Sovyet ülkelerinde ve Balkan ülkelerinde sağlık sisteminde, finansal yüke neden oluyor. 

Yoksulluğu azaltarak gıdaya erişimi sağlamak

Son 15 yılda, açlığın azaltılmasıyla birlikte gıdaya erişim bir sorun olmaktan çıkma yolunda olduğunun belirtildiği rapora göre, Avrupa ve Orta Asya’da bunun nedeni kurumsal reformlar ve yüksek gelişme oranları; fakat yine de düşük yoksulluk oranı olan ülkelerle açlık sorunu olmayan ülkeler arasında birebir bir eşleşme yok. İki istisna haricinde bölgedeki tüm ülkeler yetersiz beslenme oranını yüzde 10’un altına düşürmüş durumda olmasına rağmen yoksulluk oranları bu ülkelerin hepsinde alt seviyelerde değil. 

Belirlenmiş hedeflerle gıda güvenliğini daha iyi seviyelere getirmek 

Gıda güvenliği ve yoksulluğun ortadan kaldırılması yıllarca en önemli öncelikler olarak kabul edildi. Bununla bağlantılı olarak, hemen hemen her ülkenin gıda güvenliği, yoksulluğun bitirilmesi ya da her ikisi üzerine düzenlenmiş ulusal bir programı var. Gıda güvenliğinin bölgede başarılı şekilde sağlanması bu politikaların bir sonucu olmakla birlikte, FAO iyi beslenmeye yeterince önem verilmediği görüşünde.

FAO Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi kıdemli politikalar uzmanı David Sedik, “Bölgedeki ülkeler gıda güvenliği sağlamak için farklı stratejiler yürütüyor” dedi. Sedik, “Bazı ülkeler gıda konusunda kendine yetebilmeye odaklanırken, diğerleri daha serbest ticari düzenlenme biçimleri ve ihracat teşviki gibi konuların üzerine yoğunlaşıyor.” diye ekledi. 

Buna rağmen bölgede gıda güvenliğinin farklı yüzleri (yetersiz kalori alımının giderek azalması ve dengesiz beslenmenin yükselişi) ortaya çıkarken ülkelerin sağlıksız beslenme, aşırı kilo, obezite, bulaşıcı olmayan beslenme kaynaklı hastalıkların getirdiği büyüyen sorunlarla baş etmek için yeni politikalar geliştirmesine ihtiyaç var. FAO’nun Gıda Güvencesizliğine Bölgesel Bakış: Avrupa ve Orta Asya raporu ülkelerin okul çocuklarına ve anneleri beslenme eğitimi vererek daha çeşitli gıda üretimini ve beslenme düzenlerini teşvik etmesini öneriyor. 

Dünyada Gıda Güvencesizliğinin Durumu Raporu

BM’nin her yıl çıkardığı küresel açlık raporuna göre (Dünyada Gıda Güvencesizliğinin Durumu 2015, SOFI 2015) dünyada aç olan insanların sayısı 795 milyona düştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Yatırım Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından 27 Mayıs’ta yayınlanan raporda, bu sayın yaklaşık olarak her dokuz kişiden birine denk geldiği ve 1990-92 yıllarındaki açlık verilerinden 216 milyon daha az olduğu belirtildi. 

Sağlıklı ve aktif bir hayat sürdürmek için yeterli gıda tüketemeyen insanların oranını ölçen “yetersiz beslenme oranı”, 1990-92’den beri yüzde 23.3’ten yüzde 12.9’a indi. 

FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, “MDG açlık hedeflerinin büyük oranda başarılmış olması, açlığın kendi yaşam süremizde sona erdirilebileceğini gösteriyor. Biz Sıfır Açlık nesli olmalıyız. Bu hedef, tüm tarımsal politikaları iyileştirme çabalarımıza ve gelecek sene ilan edilecek yeni sürdürülebilir kalkınma gündemine entegre olmalı. ” dedi. 

2015’te gıda güvenliği hedeflerini başarmak için kaydedilen ilerleme son yıllarda zorlu küresel ekonomik koşullar nedeniyle sekteye uğradı. Zorlu hava koşulları, doğal felaketler, politik istikrarsızlık ve iç karışıklık ilerlemeyi yavaşlatan nedenler arasında gösteriliyor. Rapora göre, dünya nüfusunun 1990’dan beri 1.9 milyar büyümesine ve zorluklara rağmen aç insanların sayısının azalması dikkat çekici olarak değerlendiriyor.

 0  0  0  0  0

Paylaş:

Yorum Bırak