Danıştay’ın Yırca kararı “Zeytinlik alanda termik santral yapılamaz

1352
0
Paylaş:

Danıştay’ın Yırca kararı “Zeytinlik alanda termik santral yapılamaz”

Soma Yırca’da Kolin Şirketler Grubu’nun kurmak istediği termik santralle ilgili köylülerin acele kamulaştırmaya karşı açtığı ve Danıştay’ın yürütmeyi durdurma verdiği kararın gerekçesinde söz konusu alanda termik santral yapılamayacağı belirtiliyor.

Danıştay 6. Dairesi’nin, Manisa’nın Soma ilçesinde yapılması planlanan termik santralle ilgili Bakanlar Kurulu kararına karşı yapılan ‘acele kamulaştırma kararının iptali’ ve ‘yürütmeyi durdurma’ başvurusu üzerine verdiği ‘yürütmeyi durdurma’ kararında zeytinlik sahalarda ve bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası ve küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri dışında kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran bir tesisin yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, uyuşmazlığın “termik enerji santrali kurulması planlanan ve acele kamulaştırmaya konu edilen alanın 3573 sayılı yasa kapsamında kalması ve kullanım amacı dışında kullanılmasına izin verilmemesine karşın, kamu yararı kararı alınmak ve Bakanlar Kurulu’nca aceleliği yolunda dava konusu karar alınmak suretiyle taşınmaz mallara el konulmasından kaynaklandığı” kaydedildi.

“3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun dikkate alındığında, zeytinlik sahalarda ve bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası ve küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri dışında kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran bir tesisin yapılmasının mümkün olmadığının anlaşıldığı” belirtilen kararda, kanunda yönetmeliğin 23. maddesinde sayılan tesislere belli şartlar altında dahi izin verilebileceği yönünde hiçbir hükme yer verilmediğine işaret edildi.

“Zeytinlik alanların daraltılamayacağı yönündeki hükme istisna olarak gösterilen belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının, imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşmanın zeytinlik alanının yüzde 10’unu geçemeyeceği” hükmüne atıfta bulunularak, elektrik üretim tesisi, petrol ve doğal gaz arama işletmeleri gibi büyük ölçekli tesislerin anılan yapılaşma oranını ne şekilde sağlayacağının açıklanabilir olmaktan uzak olduğuna değinildi.

Oybirliğiyle alınan kararda, şu görüşlere yer verildi:

“Termik santral yapımı amacıyla planlamaya konu edilemeyen ve bu amaçla kullanılmasına da izin verilmeyen alanda, kamu yararı kararı alınarak acele kamulaştırma yoluna gidilmesine, yukarıda yer verilen mevzuata göre olanak bulunmadığından, dava konusu Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan, dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile acele kamulaştırılmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı kanunun 20/A maddesi uyarınca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulan itiraz edilemeyeceğinin duyurulmasına, 28 Ekim 2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

6 bin zeytin ağacı için 10 yıl gerekiyor

 Zeytindostu Derneği Başkanı Abidin Tatlı, Manisa’nın Soma ilçesi Yırca Mahallesi’nde kesilen zeytin ağaçları ile ilgili olarak; zeytin ağacının büyüyüp gelişmesinin 6 ila 10 yılı bulduğunu, bu ağacın diğer meyvelerde olduğu gibi 5-10 yıl ürün vermediğini bildiren Tatlı, “Burada 30 ila 50 yaş aralığında ağaçlar mevcut. Buraya fidan dikildi, fakat bunların ikame olması için 10 yıldan fazla süre geçmesi gerekiyor. Burası kamulaşmış bir alan. O ağaçların da orada çok fazla yaşayabileceğini sanmıyorum. Bölge halkı olarak bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabi bunlar büyük kayıplar. Bu kayıpların artmasından endişe ediyoruz” dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası üyeleri ile Yırca köylüleri, kesilen ağaçların yerine yaklaşık bin zeytin fidanı dikti.

Soma’nın Yırca Mahallesi’ne yapılması planlanan termik santral sahasında bulunan 6 bin zeytin ağacının kesilmesi nedeniyle köye gelen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile Çevre Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkan ve üyeleri yaklaşık bin tane yeni zeytin fidanı dikimi yaptı. Köylülerin de destek verdiği dikimde konuşan ZMO Genel Başkanı Özden Güngör, “Biliyorsunuz tarım alanları rant uğruna betonlaşmaya yönelik, mevcut olan hükümetin bu rant olayların önünü açmak için acele kamulaştırma yönetmenliği çıkarttı. Bakanlar kurulundan çıkartıldı. Birçok tarım alanları; yol, köprü, maden ocakları, termik santraller yapılması için bu yola başvuruyorlar. Bu Yırca’daki olayda bunun bir eseri bu şirkete mevcut olan hükümet burada ağaçları katlederek burada kömürlü 3. bir termik santralin yapılması konusunda izin verildi. Bizler Ziraat Mühendisleri Odası olarak çevreye ve doğaya duyarlı bir örgüt olarak Oda olarak her zaman karşısında olduğumuzu ifade ettik. Onun için de Yırca halkının yanına gelerek bu kesilen ağaçların yerine yeniden daha planlı programlı dikileceğini köylülerle birlikte daha fazlasını dikeceğimizi köylülerimize destek vermek için Ziraat Mühendisler Odası olarak buraya destek amacıyla geldik.” dedi.

Paylaş:

Yorum Bırak