2014 Uluslararası ‘Aile Çiftçiliği’ Yılı Oldu

1645
0
Paylaş:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 66. Oturumunda alınan karar bağlamında üye ülkelere çağrıda bulunarak ‘Aile Çiftçiliği’nin önemi vurguladı.

Tüm dünyada, belki biraz da yanlış uygulanan tarım politikalarının da etkisiyle, düşünülen uygun değerde tarımsal işletmeler oluşturulmaya çalışıldı. 

Yani, köylerde, kırsal bölgelerde yaşayan insanları şehirlere göç etmeye ittik. Yapılan göçler neticesinde şehirler kaldıramayacakları kadar insanla karşılaştılar. Şehirlerin yapısı da değişti. Şehirler bir anlamda taşıyamayacağı bir göç yüküyle yorulmuş köyler gibi oldu. Göç ile şehirlere gelen insanlar iş bulamadılar, sağlıklı barınma imkânları edinemediler. Tüm bunları düşünürsek, kırsal bölgelerde var olan aile işletmeleri, aile tarımı örselendi, neredeyse tamamen yok olma aşamasına geldi. Büyük dünya pazarında yer alıp, yorulmadan mücadele edebilecek bir tarımsal yapı oluşturmak hedeflenmişti. Bu sebeple, pazar için üretip çok kâr edebilecek optimum tarımsal işletmeler düşünülmüştü. Bu bağlamda, kırsal bölgelerdeki, ailelerin sahibi olduğu, yönettiği ve devam ettirdiği çiftliklerin, tarım işletmelerinin zarar görmesi kaçınılmaz oldu.

Kırsal kalkınma yani Aile çiftçiliği-tarımı için kullanılan kaynakları ve küçük işletmeleri pazara taşıyan kooperatifler faydasız olarak değerlendirildi. Bunlar, serbest piyasa ekonomisinin dengesini bozan faktörler olarak görüldüler. Aile çiftçiliği yapan küçük işletmeler ve kooperatifleri birleştirmek için gerekli çalışmalar yapılmadı. Dolayısıyla, tarım üretimi yapan Aile Çiftçiliği sahipsiz kaldı. Bu durum bir şekilde tarımsal üretime zarar verdi. 

Sonuç olarak, tüm dünyada var olan açlık tehlikesini ve doğal kaynakların da risk altında olduğunu düşünürsek, Aile Tarımının önemi anlaşıldı. Dünya tarımında büyük önem taşıyan, dünya gıda üretiminde ciddi bir paya sahip olan, şu ana kadar bir şekilde ihmal edilen küçük aile tarım işletmeciliğine, yani Aile Çiftçiliğine vurgu yapılan bir karar alınmış olundu.

Birleşmiş Milletler, daha önce de 2012 yılını Uluslararası Kooperatifçilik Yılı olarak ilan etmiş ve kooperatiflerin önemini vurgulamıştı. 2014 yılını da Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı olarak ilan etmesi bu konunun açlıkla mücadele edilmesi, gıda güvenliği, istihdam sağlanması, açlık ve yoksullukla mücadele edilmesi, doğal kaynakların korunması, yoksulluğun azaltılması açısından önemini vurgulamış oldu.

2014 yılının Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı Olarak ilan edilmesi ile tarımsal üretim alanında doğru ve kararlı bir gelişmenin sağlanması, dengeli ve eşit bir kalkınmanın sağlanması gerçekleştirilecektir. Aile Çiftçiliği dünya tarımı sosyal politikalarının merkezinde bir yere konumlandırılacaktır. Aile Çiftçiliğinin karşılaştığı sorunlarda destek sağlanması için bir bilinç oluşturulacak, destekleyici yöntemler geliştirilecektir.

Aile Çiftçiliği bir taraftan kendi kendini idame ettirip, beslerken diğer taraftan da gıda üretimine büyük bir katkı sağlamaktadır. İstihdam fırsatı da sunmaktadır. 

Anlattıklarımızın toplamında, Birleşmiş Milletler bu konunun büyük önemini vurgulayarak, 2014 yılının Uluslararası ‘Dünya Aile Çiftçiliği Yılı’ olarak ilan etmiştir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde, aynı şekilde bizim ülkemizde de bu konunun önemi, bu vesileyle daha da çok anlaşılacaktır. Aile Çiftçiliğinin neden korunması gerektiği daha çok bilinecektir. Oluşturulacak tarım politikalarında bu konu da yer alacaktır. 

Biz de Birleşmiş Milletler’in çağrısına kulak vererek, 2014 yılını Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı olarak değerlendirmeli, bu konunun önemini aktarmaya çalışmalıyız. Kooperatifler olarak gerçekleştireceğimiz tüm etkinlerde bu konuya yer vermeliyiz. Alparslan Demir

Paylaş:

Yorum Bırak