Köy-Koop Merkez Birliği – İlkelerimiz

Kooperatif, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ve istekleri
müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir
işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen
insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattır.
Bu tanımda kooperatiflerin temel değerleri olarak, 7 ilke tespit
edilmiştir:

 1. Gönüllü ve herkese açık ortaklık: Kooperatifler, cinsel,
  sosyal, ırksal, siyasal ve dinsel ayırımcılık olmaksızın, hizmetlerinden
  yararlanabilecek ve ortaklığın sorumluluklarını kabule razı olan
  herkese açık gönüllü kuruluşlardır.
 2. Ortaklar tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim:
  Kooperatifler, politika oluşturma ve karar alma süreçlerine katılan
  ortaklarca denetlenen demokratik kuruluşlardır. Seçilmiş temsilci
  olarak hizmet edenler, ortaklara karşı sorumludur. Birim kooperatif
  kuruluşlarında ortaklar eşit oy hakkına sahiptir
 3. Ortakların ekonomik katılımı: Ortaklar, kooperatiflerinin
  sermayesine adil bir şekilde katkıda bulunur ve bunu demokratik
  olarak yönetirler. Bu sermayenin en azından bir kısmı genellikle
  kooperatifin ortak mülkiyetidir. Çoğunlukla ortaklar, ortaklığın bir
  koşulu olarak taahhüt edildiği üzere (var ise) sermaye üzerinden
  kısıtlı miktarda gelir elde ederler.
 4. Özerklik ve bağımsızlık: Kooperatifler özerk, kendi kendine
  yeten ve ortaklarınca yönetilen kuruluşlardır. Kooperatifler,
  hükümetler dâhil olmak üzere diğer kuruluşlarla bir anlaşmaya
  girmeleri ya da dış kaynaklar yoluyla sermayelerini artırmaları
  durumunda, bunu kooperatiflerin özerkliğini sürdürecek ve
  ortaklarının demokratik yönetimini koruyacak şekilde gerçekleştirirler.
 5. Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme: Kooperatifler, ortaklarına,
  seçilmiş temsilcilerine, yöneticilerine ve çalışanlarına kooperatiflerinin
  gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için eğitim ve
  öğretim imkânı sağlar. Kooperatifler genel kamuoyunu özellikle de
  gençleri ve kamuoyunu oluşturanları işbirliğinin şekli ve yararları
  konusunda bilgilendirirler.
 6. Kooperatifler arasında işbirliği: Kooperatifler, yerel, ulusal,
  bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak ortaklarına
  daha etkin bir şekilde hizmet eder ve kooperatifçilik hareketini
  güçlendirir.
 7. Topluma karşı sorumlu olma: Kooperatifler, ortaklarınca
  onaylanan politikalar aracılığıyla toplumlarının sürdürülebilir kalkınması
  için çalışırlar.