KÖY-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ BİLGİLENDİRİYOR!

KÖY-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ BİLGİLENDİRİYOR!

2022/5362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ziraat Bankası tarafından tarımsal amaçlı kooperatiflere %50 faiz destekli, 15.000.000 TL’ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılacaktır.

YARARLANACAKLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER
• Asgari 30 (otuz) ortağı bulunan
• 1163 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Tarım Bakanlığına bağlı
kooperatifler
• Kendisi adına üretim yapması ve/veya ortaklarının/üyelerinin ürettiği ürünlerin işlenmesi, pazarlanması konusunda faaliyetinin bulunması

ÜRETİM/YATIRIM YAPILABİLECEK ALANLAR
• Süt işleme ve süt ürünleri üretimi
• Meyve ve sebze kurutma/dondurma ve kurutulan/dondurulan ürünlerin ambalajlanması
• Meyve suyu ve konsantresi üretimi
• Salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez üretimi
• Zeytin işleme ve paketleme, zeytinyağı üretimi
• Su ürünleri paketleme, balık tütsüleme, kurutma
• Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve paketlenmesi
• Organik tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi

KREDİYE KONU EDİLEBİLECEK HARCAMALAR/GİDERLER
• İşleme, ambalajlama ve paketlemeye yönelik tesis kurulması,
modernizasyonu ve kapsamlı tadilatı
• Makine, alet ve ekipman alımı/makine parkı kurulumu
• İşletmelerin ihtiyaçları ve kapasitesiyle orantılı güneş enerjisi sistemi yatırımları
• Diğer yatırım giderleri
• Hammadde/tarımsal girdi alımı
• Enerji, su, işçilik vb. giderler
• Ambalajlama, paketleme, depolama, sertifikasyon, pazarlama ve
nakliye giderleri
• İşletmede kullanılan alet, ekipman ve makinelerinin bakım ve onarım giderleri
• Sigorta, kira, küçük çaplı onarım, vb. diğer işletme giderleri

KREDİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
• Azami Kredi Limiti : 15.000.000 TL
• Azami Vade
o Yatırım kredileri : 2 yıla kadar anapara ödemesiz; toplam 10 yıla
kadar
o İşletme kredileri : 36 aya kadar
• Özkaynak : Yatırım kredilerinde %20; işletme kredilerinde
aranmayacaktır.
• Faiz : 2022/5362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında konu ve
yatırım bazında %50 faiz destekli
• Teminat : Ana teminat yatırıma konu varlığın rehni, kefalet ve
alacağın temliğidir. İşlem bazında bunun yeterli olmaması durumunda Banka uygulaması kapsamında diğer teminatlar alınabilecektir.
• Uygulama Süresi : 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir.
.
Başvuruyu bulunduğunuz bölgedeki ilgili Ziraat Bankası şubelerine yapabilirsiniz.
.
Başvuru aşamasında ihtiyaç duyacağınız fizibilite raporu için merkez birliğimizden destek alabilirsiniz.

Ara