Hayvancılık Desteklerinin Kapsamı Belli Oldu

Hayvancılık Desteklerinin Kapsamı Belli Oldu

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını, mevzuata uygun kesimhanelerde kestiren ve sözleşmeli besicilik yapanlar 1-300 baş arası kestirdikleri hayvan başına 200 lira destekleme ödemesi alabilecek. Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara 75 kuruş ile 1,5 lira arasında değişen miktarlarda ödeme yapılacak. Çoban desteği kapsamında 250 küçükbaş ve üzeri anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5 bin lira ödenecek. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi için tiftik üreticilerine belirli şartlar çerçevesinde kilogram başına 22 lira ödenecek.

Ara