Köy Kooperatifleri Merkez Birliği

Image

KÖY-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ

Köy-Koop Merkez Birliği Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin merkezi kuruluşudur. Tarıma ait farklı çalışma alanlarında etkinlik göstermektedir. (Hayvancılık, süt üretimi be işlenmesi, seracılık, halı-kilim üretimi, zeytin ve zeytinyağı işlenmesi, bal, çeltik üretimi ve işlenmesi, çiçekçilik, fidan, salça, reçel, konserve üretimi vb.)

Merkez Birliği’ne bağlı 16 Birlik, 1.283 birim kooperatifi ve 152.214 ortağı bulunmaktadır. Köy-Koop ortaklarının çıkarlarını Türkiye içinde ve dışındaki makam ve kuruluşlar karşısında korumak ve geliştirmek için uğraş vermektedir.

Çalışma konuları içinde; tarımda her türlü verimliliği arttırıcı tedbirler almak, kooperatif ve birliklerin her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek girişimlerde bulunmak, teknik faaliyetlerde bulunmak, bitkisel ve hayvansal mahsulleri değerlendirmek, işleme muhafaza ve pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonları yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, kooperatif çalışmalarını koordine etmek, kooperatif eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, kooperatifçiliği geliştirmek, vb konular yer almaktadır.

Amacımız; eğitimli, çağdaş ve sosyal güvencesi olan, milli gelirden hak ettiği payı alan, tarım ve hayvancılığı yaşam biçimi olarak gören, milli değerlere, ülke ve insanına sahip çıkan, ekonomik düzeyi yüksek, birlikte üretme, birlikte paylaşma bilincine sahip, ürettiği ürünleri dünya pazarında görebilen örgütlü üreticiler yetiştirmektir.

Ara