Köy-Koop Merkez Birliği
Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin merkezi kuruluşudur. Tarıma ait farklı çalışma alanlarında etkinlik gösterir. (Hayvancılık-Süt üretimi ve işlenmesi, seracılık, halı ? kilim üretimi, zeytin ve zeytinyağı işlenmesi, bal, çeltik üretimi ve işlenmesi, çiçekçilik, fidan, salça, reçel, konserve üretimi vb.) Merkez Birliğine bağlı; 21 Bölge Birliği, 28 İl Birliği, 2.700 birim kooperatif bulunmaktadır. Köy-Koop ortaklarının çıkarlarını Türkiye içinde ve dışındaki makamlar ve kuruluşlar karşısında korumak ve geliştirmek için uğraş vermektedir.

Köy-Koop Merkez Birliğinin Çalışma Konuları
Tarımda her türlü verimliliği artırıcı tedbirler almak, kooperatif ve birliklerin her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek tedbirler almak, teknik faaliyetlerde bulunmak, bitkisel ve hayvansal mahsulleri değerlendirmek, işleme, muhafaza ve pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonları yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,kooperatif çalışmalarını koordine etmek, kooperatif eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, kooperatifçiliği geliştirmek vb. yer almaktadır.

Köy-Koop Merkez Birliği faaliyetleri
Kooperatif ve birliklerin her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek tedbirler almaktadır. Mevzuatlar konusunda birlikleri ve kooperatifleri bilgilendirir. Üreticilerin menfaatlerine uygun olmayan mevzuatlar karşısında gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Kooperatiflerin üretmiş olduğu ürünler ile fuarlara katılmasını sağlar. Pazarlama çalışmaları yaparak kooperatif ortaklarının pazar bulmasını sağlamaktadır. AB, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca açılan proje tekliflerini birliklere duyurmakta, gerektiğinde proje hazırlamaktadır. Kooperatif ortaklarına eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Kooperatifçiliği geliştirme çalışmalarında bulunmaktadır. Merkez Birliğimiz, birlikler ve kooperatifler tarafından üretilen ürünlere yönelik MARKA TESCİL BELGESİ almıştır. Birçok üretilen ürün Köy-Koop markası altında pazar bulmaktadır. Markalı ürünlerimizin daha geniş alanda pazar bulması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Köy-Koop Haber ve www.koykoop.org sayfası ile üreticilerimize ve ilgili kesimlere ulaşmaktadır.

Birliklerin Genel Olarak Faaliyetleri
Birliklere bağlı kooperatif ortaklarının ürünlerin pazarlanmasını sağlar. Kooperatif ortaklarına ucuz girdi temin edilmesini sağlar. Birlikler bulundukları illerdeki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halindedir. Kamuoyu oluşturur. Veterinerlik ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.Örgütlenme sayesinde devletten hibe, kredi, teknik yardım sağlar. Eğitim çalışmaları yaparak il düzeyinde kooperatif ortaklarının mevzuatlara uygun olarak üretim yapmasını sağlar. Merkez Birliğinden gelen bilgi, mevzuat, görüş vb. kooperatiflere ulaşımını sağlar.